Dla pacjenta

Jak zostać pacjentem?

KTO MOŻE BYĆ PACJENTEM W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?

Zgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia w Polsce ubezpieczony ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową, a także w przypadku wszystkich kobiet dodatkowo położną.  Wyboru takiego można dokonać 3 razy w roku (bez konsekwencji finansowych). Wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest niezależny od wieku ani miejsca zameldowania.

Aby wybrać lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę i położną, pacjent musi wypełnić odpowiednią deklarację (wzory dokumentów znajdują się poniżej). Dla dzieci wyboru dokonują rodzice lub opiekunowie. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie.  Osoby nieubezpieczone otrzymują świadczenia odpłatnie.

Deklaracje można złożyć również przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) wchodząc w zakładkę „Deklaracje” i dalej w „Złóż deklarację”. Następnie należy wypełnić wszystkie pola, wybrać naszą Poradnię i lekarza prowadzącego.

Pliki do pobrania: POZ

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Dokładny opis jak uzyskać dostęp do IKP i co można na nim znaleźć można na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – znaleźć tam można kody recept oraz skierowań m.in. do poradni specjalistycznych, szpitali oraz na niektóre badania tj. gastroskopię lub kolonoskopię.

Informacje o kodach dostępu do recept  są na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub udzielane telefonicznie w rejestracji Poradni.

 

Informacje dla pacjenta

Informujemy, iż uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy (ZUS-ZLA) jest możliwe jedynie po badaniu lekarskim na wizycie w Poradni.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów utworzyliśmy osobną poczekalnie dla osób przeziębionych. Drugie wejście znajduje się na końcu budynku.

 

Lista laboratoriów i poradni diagnostycznych, honorujących nasze skierowania: 

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
ul. Piotrkowska 3/5
90-406 Łódź,
Godziny otwarcia:
Pon – Pt 8:00 – 20:00
Sob 8:00 – 14:00
Niedziela Zamknięte


ZOZ MSWIA w Łodzi
ul. Północna 42,
91-425 Łódź
infolinia 42 634 11 00
www.zozmswlodz.pl


Laboratorium Analityczne NZOZ
ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7, 91-427 Łódź
Godziny:
Pon – Pt 08:00–10:30
Sob – Nie Zamknięte
tel.: 42 678 01 30


Laboratorium Medyczne Synevo Łódź – Korczak
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
Godziny:
Telefon: 22 120 24 00
Wizytysynevo.pl

 
Laboratorium Medyczne Synevo Łódź – Kopernik
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Godziny:
Telefon: 22 120 24 00  
Wizytysynevo.plLaboratorium Medyczne Synevo Łódź – Jonscher
ul. Milionowa 14, Łódź
Godziny:
Telefon: 22 120 24 00  
Wizytysynevo.pl