Świadczenia

NZOZ Gabinety Lekarskie świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na mocy umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Obejmują one badanie, stosowną diagnostykę, leczenie i działanie profila
ktyczne.


W zależności od potrzeb zlecamy wykonanie bezpłatnych badań diagnostycznych ( zg
odnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami ) oraz kierujemy na konsultacje specjalistyczne.

 

 

Usługi medyczne komercyjne (płatne):

  • Badania profilaktyczne w ograniczonym zakresie
  • Badania kierowców i kandydatów na kierowców,
  • Istnieje możliwość odpłatnego wykonania świadczeń dla osób niebędących naszymi zadeklarowanymi pacjentami